Henkilötietojen käsittely- Köpingin Suomalainen Yhdistys

Henkilötiedot(Nimi,Osoite,puhelinnumero ja syntymäaika) kerätään jäsenkortin myynnin yhteydessä. Tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan jäsenkirjurin tietokoneelle. Yhteenveto tiedoista lähetään Keskusliittoon(RSKL) vuosittain. Kutsumme tätä Jäsenrekisteriksi.

Jäsenrekisterin ylläpitäminen perustuu jäsenen ja yhdistyksen väliseen sopimukseen jäsenyydestä. Henkilötietoja ei saa käyttää toisiin tarkoituksiin, ellei ole laillista perustetta tai henkilön suostumusta. Henkilötiedot on poistettava, kun jäsenyys päättyy.

Jäsenkirjuri, joka valitaan yhdistyksen Syyskokouksessa, vastaa jäsenrekisterin ylläpidostta ja varmuuskopioiden säilytyksestä. Hän on myös velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksista.

Jäsenellä on oikeus pyytää häntä koskevat tiedot jäsenrekisteristä.

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 1/10-2018